Naša prednost je interdisciplinarnost!

Podjetje CGS plus d.o.o. je vodilni slovenski ponudnik rešitev na področju računalniško podprtega načrtovanja (CAD) za arhitekturo, gradbeništvo, strojništvo in geodezijo. S celostno oblikovanim partnerskim pristopom podjetjem omogočamo doseganje boljših poslovnih rezultatov. Pomagamo jim pri integraciji novih tehnologij, optimizaciji delovnih procesov, izobraževanju kadrov in skrbimo za brezhibno delovanje njihove tehnične opreme. 

Poleg zastopstev za številne svetovno znane ponudnike CAD programske opreme pa imamo tudi več kot 20 let izkušenj na področju razvoja programske opreme. Imamo status razvojnega partnerja za Autodesk in BricsCAD. CGS plus specializirane rešitve za načrtovanje arhitekturnih in infrastrukturnih objektov s pomočjo mreže tujih partnerjev uspešno tržimo po celem svetu.

Dejavni smo na področju prostorskih in okoljskih informacijskih tehnologij, kjer uspešno združujemo interdisciplinarno znanje s področja informatike, strojništva, arhitekture, gradbeništva in naravoslovnih ved. Razvijamo inteligentne informacijske sisteme, ki služijo vzdrževanju prometne infrastrukture, urejanju prometa, v energetiki in telekomunikacijah, zaščiti in reševanju ob naravnih nesrečah, za hidrološko opozarjanje, dejavnostim v kmetijstvu, gozdarstvu, turizmu idr.

Naše podjetje je registrirano tudi kot raziskovalna organizacija. Leta 2010 smo na 5. Slovenskem forumu inovacij prejeli prvo nagrado v kategoriji storitvenih inovacij za algoritem “Best fit”. 

V letu 2012 je bil podjetju CGS plus d.o.o. prvič podeljeno priznanje za odlično poslovanje »Excellent SME Slovenia«. To je certifikat, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim slovenskim srednjevelikim, malim in mikro podjetjem.


Pridobljeni statusi: